Det er forskjell på å være
Alvorlig og være trist
Det er forskjell på å reise og være turist
Det er forskjell, stor forskjell
På å tape å være sist
Det er forskjell på familie og være i slekt
Det er forskjell på troverdighet og dialekt
Det er forskjell, stor forskjell
På å gjøre rett og være korrekt
Det er forskjell på liv og statistikk
Det er forskjell på
Fingerferdighet og musikk
Det er forskjell, stor, stor forskjell
På kjærlighet og gymnastikk
Det er forskjell på viljesterk og sur
Det er forskjell på bok og leiteratur
Det er forskjell, stor forskjell
På å være klok og være lur
Det er forskjell på dyre klær og stil
Det er forskjell på kjærlighet og smil
Det er forskjell, stor, stor forskjell
På misstenksomhet og tvil
Det er forskjell på å bry seg og nysgjerrighet
Forskjell på dumhet og si en ikke vet
Det er forskjell, stor, stor forskjell på
Elsker og evighet
Det er forskjell på hjelp og medisin
Det er forskjell på følsom og sordin
Det er forskjell, stor, stor forskjell på
Medgjørlig og feminin
Det er forskjell på å være viktig å ha dårlig tid
Det er forskjell på ord og poesi
Det er forskjell, stor, stor forskjell
På spalteplass og ha noe å si
Det er forskjell på tilværelse å være til
Det er forskjell på å tro på Gud og å være snill
Stor, stor forskjell på
Å holde sammen og å gå i takt
Stor forskjell på å vite mer og ha forakt
Stor forskjell, stor forskjell
På rettferdighet og revolusjon
På sannhet og konklusjon
Stor forskjell