Veien inn er klar og bred
Veien inn er blå og fri
Langsom
Besværlig

Veien inn er den eneste mulige
Veien inn kan være trang
Men åpen for alle

Veien inn er bare din
Veien inn forsvinner aldri
Den blir bare lenger og lenger
Veien inn tar aldri feil
Da er det en utvei

Veien inn er kanskje taus
Så plutselig full av sang
Veien inn glemmer aldri
Full av sang