Jeg stopper. Ser meg tilbake
Egentlig var det lite.
Der seiler en rødmalt drake
Oppe mot alt det hvite…

Vinden… Vinden og snoren
Bærer ennu et stykke!
Alt som ertil på jorden,
Alt hvad naturen ga meg,
-frysende, vék av lykke
Gir jeg det atter fra meg!