Salige er de, de milde i ånden!
Salige disse, hvis vrede er død!
Går de til arbeid, blir armen og hånden
Fulle av blomster og frukt og brød.

Dem skal vi synge om! Dem skal vi love!
Å, vi skal holde dem hellige her!
Ser vi dem arbeide, spise og sove
-husk, at vi vet ikke hvem de er!

Druer av kjærlighet! Søyler av nåde!
Aner vi famlende, vågt hvad de var?
Oljetre, vinstokk er tegnene på det-,
Oljetre, vinstokk er plantet til svar!