Jeg er stolt som et skip
Som for første gang legger fra kai
Og våren som sprenger mitt hjerte
Er større forløsning enn isen som brister i mai
Og kraften som brenner bak pannen
Er i slekt med tiden som vever
Sitt tydelige bilde av feighet som dør
Og livslyst som overlever

Jeg er sangen
Jeg er enkel
Jeg er sol på fuktig jord
Jeg er motet i din lengsel
Du skal følge mine spor
Følg mine spor

Jeg er barnet i vinden
Og leken er alt jeg vet
Jeg tigger aldri om noe
Og hjertet mitt synger
Når jeg finner kjærlighet
Jeg strekker meg etter det gode
Og kan aldri gleden forsake
Jeg går etter lyden av latter og lyst
Og ser meg aldri tilbake

Jeg er sangen
Jeg er enkel
Jeg er sol på fuktig jord
Jeg er motet i din lengsel
Du skal følge mine spor
Følg mine spor

Jeg er sangen
Jeg er enkel
Jeg er sol på fuktig jord
Jeg er motet i din lengsel
Du skal følge mine spor