Side om side
Noen ganger nær
Lytte i lys etter lydløs sang
Bølger og netter
Perler på en snor
Leke i blinde
Den som tør

Skyggen på veggen danser
Men er det dette du vil?
Lukk dine øyne og se
Fortell meg hva du ser

En og en
Vi er mer
Jeg syns jeg hører en langsom tone
Stige opp – bli en del
Av klangen inni oss
Sangen i et taust univers