Jeg har bygget en mur
Av mistenksomhet
Bak den fins ingen kjærlighet
Jeg har bygget en mur
Høy som et fjell
Her sitter jeg gjemt
Og vokter meg selv
Hver lengtende tanke
Blir til en sten
Jeg bygger møysommelig
En etter en

Jeg har bygget en mur
Av storslagenhet
Bak den fins ingen medlidenhet
Jeg har bygget en mur
Tung som granitt
Den stenger for alt
Som er åpent og fritt
Hver lengtende tanke
Blir til en sten
Jeg bygger møysommelig
En etter en.