Månen svever taus og trygg
Mellom stjerners glans
Menneskene på sin jord er i livets dans
Leter svar i egne liv
Dansen går i ring
Månen svever rund og klok
Sier ingenting

Jeg er månens elev
I mitt lynglimts korte svev
Jeg vil være som den
Jeg er månens elev

Så når stormer i mitt live
Krever meg til dyst og dåd
Ber jeg solens milde speil:
Kom og gi meg råd

Jeg er månens elev
I mitt lynglimts korte svev
Jeg vil være som den
Jeg er månens elev

Hun vet allting om vår jord
Ser det onde, ser det gode
Ser det store og det lille
Trekkes aldri ned i spillet
Månen svever rund og klok
Er min indre oppslagsbok

jeg er månens elev
I mitt lynglimts korte svev
Jeg vil være som den
Jeg er månens elev