Jeg er et strå
På en uendelig slette
Jeg er et støvkorn
På en vei
Allikevel
Alt slokner med meg!

Fra mennesket ble menneske til nå
Har det skapt en linje
Av sin lengsel etter å forstå
Den går mellom permer
Gjennom toners lek
Inn i formers spill
Jeg ser en tydelig strek
Den leder til vakre ord på hvite ark
Og en fargerik vandring på Picasso hjernebark
Men også til et sted der du kan lete selv
Til ditt Magiske Motell

Let mening
Finn verdi
Rytme Farge Elegi
Smak en tanke
Lytt og fortell
Bygg ditt ma ma ma ma ma
Magiske Motell
Lytt og fortell

Fra mennesket ble menneske til nå
Har det skapt en linje
Du kan følge når du vil ut og gå
Den har alle farger
Går på kryss og tvers
Gjennom snål musikk
Og til salmevers
Hvis du ikke forstår hva poeten mener
Så tenk på Hans og Gretes hvite stener
For da finner du frem på den mørkeste kveld
Til ditt Magiske Motell

Let mening
Finn verdi
Rytme Farge Elegi
Smak en tanke
Lytt og fortell
Bygg ditt ma ma ma ma ma
Magiske Motell
Lytt og fortell

Linjen er langsom Linjen er utålmodige rykk
Linjen er oss
Et solsystem av fingeravtrykk
Et solsystem av fingeravtrykk