Vokst opp med tanken på at hans by
Kan forvandles til et hiroshima på ny
Sitter han i blåskimmer med sin joy-stick i hendene
Og tenker; dette spillet var merkelig og spennende
Hans soldater vinner overlegent
Det er ingen sak
Men det er ikke et spill
Men usa som bomber irak

Kan du fatte og begripe hvor de unge får sin råskap fra?
Kan du forstå hva som har gjort dem så innadvendte,
Utbrente, så bortskjemte og sta?
Kan du fatte og begripe hvor de unge tar sin råskap fra
Sin råskap fra?

Kler seg i lær og bærer springkniv
De skjender graver og kirker, et uforståelig liv
Finner sine sannheter bak mørke tankeslør
Jeg minnes ikke helt, men vi har sett noe lignende før
I bosnia har krigen kvestet nok en sivilist
Og akersgata er sitt tabloid-ansvar bevisst

Kan du fatte og begripe hvor de unge far sin råskap fra?
Kan du forstå hva som har gjort dem så innadvente,
Utbrente, så bortskjemte og sta?
Kan du fatte og begripe hvor de unge tar sin råskap fra
Sin råskap fra?

Barns lek er deres intuisjon
Slik de ser sin voksne livssituasjon
Når planker blir gevær og kongler granater
Kan vi se hva slags verden vi forlater
Frykter vi de unge nettopp for det
At de gir oss et speil vi ikke tør se?