Hvor bra er jeg hvis jeg også er
En som snur ryggen til deg
Med fillete klær?
Hvis jeg prøver å unngå å krysse din vei
Hvor bra er jeg
Hvor bra er jeg hvis jeg ser, men intet gjør?
Som kan og likevel ikke letter din bør?
Hvis jeg trekker meg bort
Eller ser en annen vei
Hvor bra er jeg?
Hvor bra er jeg om jeg hører hvert ord
Av din stumme sorg når du trenger en bror?
Hvis også jeg nøler og til slutt vegrer meg
Hvor bra er jeg?
Hvor bra er så jeg for andre og meg selv
Hvis jeg kunne ha sett, men er blind allikevel?
Er jeg maktesløs, burde da ikke jeg
Spørre hvorfor og hvem
Som tok makten fra meg?
Hvor bra er jeg hvis jeg flåser og ler
Av det som gjør vondt mens blikket ditt ber
Hvis jeg snur meg og går
Mens du sårt krymper deg
Hvor bra er jeg?