Av og til ser jeg meg selv
Som et lite og travelt hotell
Her er gjennomtrekken stor
Hvem som sitter ved mitt frokostbord
Kan en aldri være sikker på
Her får hvem som helst komme og gå
Har du sett meg i full sving
Melde de merkeligste ting
Var det kanskje likevel
Rett og slett bare ikke meg selv
Men en sliten gjest som kom forbi
Og absolutt måtte ha noe å si
Men akkurat nå
Nyter jeg et fredfullt glass for meg selv
For det er stille og søndag kveld
Og gjestene holder seg vekk
Fra Hotell Gjennomtrekk
Det tvilsomste klientell
er blitt stamgjester på mitt hotell
For her slipper alle inn
Selv de som stikker fra regningen sin
Det er mangt et rom som er rasert
Fordi en gjest var litt frustret
Jeg vet det er min rett
Å forlange litt mer vett
Mon tro om det er for sent
Å lære alle å oppføre seg pent
Men akkurat nå
Nyter jeg et fredfullt glass for meg selv
For det er det stille og søndag kveld
Og gjestene holder seg vekk
Fra Hotell Gjennomtrekk