Hør hvor det lyves i bøker og blader,
Hør hvor det knitrer av løgn i papir!
Løgnen skal såes i spalter og rader,
Det er et jordbruk som lønner og gir!

Løgnen skal vokse sig fruktbar og frodig
Over en verden som skjelver av skrekk.

Herre, min gud, hvor papir er tålmodig
Under sin skjendsel av sverte og blekk!