Og her går vi i nattens etterlatte ro
Henter igjen det dagen lånte fra oss to
To elskende, to levende, to gode

Vi kjenner veien, vi skal til et eget sted
En gråkald vinternatt – en stjerneløs fredag to elskende alene på sin klode
Og vannet under isen blir musikk

Hjertets lys
Hjertets lys

En kjølig hånd finner veien om en hals
Og bløte lepper vil det vakreste av alt
To elskende alene på sin klode
Og vannet under isen blir musikk

Hjertets lys
Hjertets lys

Så lett, så lett
Som gyllent løv i vinden
Løftes jeg
Så lett, så lett
Fri som bare den kan være
Som vet
Et gyllent løv i vinden – bare det
Slik vil jeg ha min kjærlighet

Jeg våkner tidlig, ligger stille i vår seng
Smiler til deg som gjør gold mark til
Blomstereng
To elskende, to levende, to gode
Og vannet under isen blir musikk

Hjertets lys
Hjertets lys

Så lett, så lett
Som gyllent løv i vinden
Løftes jeg
Så lett, så lett
Fri som bare den kan være
Som vet
Et gyllent løv i vinden – bare det
Slik vil jeg ha min kjærlighet