I alle rum med mørknede tapeter,
Ved alle senger jeg har sovet i,
I byer hvor jeg ikke kunne bli,
Vet ingen bofast ennu hva jeg heter.

I bjerget går en buskap med sin gjeter,
Langs mennesker og haver går en sti.
Et større hjemløs førte meg forbi;
Jeg er et barn av fremmede planeter

En større navnløs tok meg mektig med,
Fra ansikter og land og byer om meg.
Langs gater gikk jeg, langs alléer kom jeg.

Langs hus og trær i blå århundrers fred.
Jeg bor i horisonters silhuetter,
I dager, skumringer, i vind og netter.