Omkring mitt strenge hjerte
Står tankens ring av jern.
Mødrenes milde verden
Var mig bestandig fjern

Min diktnings karrige blomster
De vokser ord for ord
Med hårde stilker opp av
En mager blomsterjord.

Hver modig blomst som pranger
Sin dyrekjøpte fred,
Blev daglig trukket opp med rot
Og daglig klippet ned.